Maritim Kompetanse Norge AS

- gjør deg trygg ombord


Generelt

Maritim Kompetanse Norge  AS følger e-handelsloven, angrerettloven og

forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten. Nettstedet eies og driftes av Maritim Kompetanse Norge AS

 

Angrerett

Påmeldingen til nettkurs er bindende når man bekrefter kjøpet ved påmelding på

selgers nettside. Ved kjøp av nettkurs hos Maritim Kompetanse Norge AS gjelder

angrerettloven i sin helhet. Kjøper har 14 dagers full returrett. Ved påmelding sendes

umiddelbart ut brukernavn og passord for pålogging til nettkurset. Angreretten

utløper i det kjøper velger å ta nettkurset i bruk, altså ved første pålogging i

nettkurset. Kjøper må selv dekke returkostnader, og varen må være uskadet.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være

skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om

hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen

leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele

kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller

henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Ved påmelding sendes kjøper

umiddelbart et angrerettskjema. Her finnes mer informasjon om bruk av angreretten.


Ordrebekreftelse vises på skjermen, samt sendes automatisk på e-post umiddelbart

til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør kjøper

kontakte selger så snart som mulig.

 

Levering m.v.

Varen anses levert når brukernavn og passord for personlig innlogging er mottatt.

Dette sendes på e-post automatisk umiddelbart ved kjøp. Betaling med

VISA/MasterCard belastes derfor umiddelbart. 

Kursene er laget for bruk på PC/Mac/, og kan også benyttes på nettbrett og mobil.

Maritim Kompetanse Norge AS tilstreber at nettkursene skal fungere best mulig på flest mulig

plattformer til enhver tid. Imidlertid oppdateres nettlesere og operativsystemer

hyppig, så noen småfeil kan oppstå i perioder før vi får utbedret feilene.

 

Mangel/reklamasjon

Kjøper oppfordres til å kontrollere at materiellpakken er i samsvar med bestillingen,

om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Ved mangler på

innholdet/reklamasjoner på materiellpakken, må melding til selger gis snarest, og

senest innen to måneder etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig.

Generell reklamasjon på varen er to år fra kjøpsdato. Dersom varen er betalt med

kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter

(kredittkortselskapet).

Misbruk

Kjøper av nettkurset tildeles brukernavn og passord for personlig innlogging.

Passordet til nettkurset er strengt personlig og det er ikke tillatt å dele

bruker/passord med andre. Ved flere personer i samme husstand, må flere tilganger

bestilles. Misbruk kan medføre utestengelse fra kurset uten noen kompensasjon. Det er ulovlig å kopiere fra kurset.

Visning av animasjoner, videoer eller kurset generelt til andre uten godkjennelse vil medføre anmeldelse.

 

Tilgang, nettverksproblemer, oppmelding til eksamen

Kjøper gis tilgang til kurset i en gitt periode som velges ved kjøp. Tilgangen til

nettkurset løper fra kjøpsdato. 

Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende.

 

Aksept av vilkår

Ved å krysse av i boksen "Jeg godtar vilkårene og avmeldingsreglene" i

påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at disse vilkårene er lest og

akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år.

Dersom kjøper er yngre enn 18 år må foresatte foreta påmeldingen.


Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser.

Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering til

nettkurset godtar kjøper at selgers datasystem automatisk registrerer

skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen

lagres sikkert i lag med øvrige personopplysninger og vil brukes i statistikk og ved

problemløsning/teknisk support for kjøperen. Aktivitet i kurset lagres også

automatisk. (Tid pålogget, antall pålogginger, resultater på oppgaver og lignende).

Dette brukes til statistikk for å gjøre kurset stadig bedre.

Kjøper har rett til å be om innsyn i de opplysningene som er registrert om Kjøperen.

Kjøperen kan se sine personopplysninger under “Min side” når han/hun er innlogget i

nettkurset. Kjøperen kan også få tilgang til disse, samt få de slettet, ved å kontakte

Maritim Kompetanse Norge AS skriftlig pr e-post eller ordinær post. (Se kontaktinformasjon

nederst).

 

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom

partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold

til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen

tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

 

Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side,

kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene

holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag,

kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette

ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i

forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve

oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selgeren kan

også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr

ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Bedriftskurs

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, og gruppepåmeldinger til nettkurs er påmeldingen

bindende fra det tidspunkt deltakerliste er sendt Maritim Kompetanse Norge AS. Dette ansees

som en bindende kontrakt iht avtalt kjøpesum i tilbudet.

Bedriftens navn og logo kan benyttes av Maritim Kompetanse Norge AS i markedsføring/som

referanse.

 

Klasseromskurs

Påmeldingen til Maritim Kompetanse Norge AS er bindende fra det øyeblikket du melder deg

på. Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass,

samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp. Vi tar også forbehold om

endringer i kursbeskrivelsen, kursplanen, kurslokale og oppstarts dato. Videre tar vi

forbehold for forhold som ikke er under vår kontroll (f. eks. værforhold, streik etc). Vi tar

også forbehold for gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av andre enn Maritim Kompetanse Norge AS.

 

Endring av vilkår

Disse vilkårene er gyldig fra dato angitt øverst til høyre på denne siden. Vilkårene kan

endres uten varsel. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider.

 

Bruk av informasjonskapsler

Maritim Kompetanse Norge AS benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler

(cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på

datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette

medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i

lagring av informasjonskapsler.

 

Kontakt informasjon

Maritim Kompetanse Norge AS

Holssletta 2

6018 Ålesund

post@maritimkompetanse.net

www.maritimkompetansenorge.no 

Generelt

Maritim Kompetanse Norge  AS følger e-handelsloven, angrerettloven og

forbrukerkjøpsloven, og ellers andre lover som regulerer virksomheten. Nettstedet eies og driftes av Maritim Kompetanse Norge AS

 

Angrerett

Påmeldingen til nettkurs er bindende når man bekrefter kjøpet ved påmelding på

selgers nettside. Ved kjøp av nettkurs hos Maritim Kompetanse Norge AS gjelder

angrerettloven i sin helhet. Kjøper har 14 dagers full returrett. Ved påmelding sendes

umiddelbart ut brukernavn og passord for pålogging til nettkurset. Angreretten

utløper i det kjøper velger å ta nettkurset i bruk, altså ved første pålogging i

nettkurset. Kjøper må selv dekke returkostnader, og varen må være uskadet.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være

skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om

hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen

leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selger er forpliktet til å tilbakebetale hele

kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller

henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Ved påmelding sendes kjøper

umiddelbart et angrerettskjema. Her finnes mer informasjon om bruk av angreretten.


Ordrebekreftelse vises på skjermen, samt sendes automatisk på e-post umiddelbart

til kjøper. Kjøper oppfordres til å kontrollere om denne er korrekt. Ved feil bør kjøper

kontakte selger så snart som mulig.

 

Levering m.v.

Varen anses levert når brukernavn og passord for personlig innlogging er mottatt.

Dette sendes på e-post automatisk umiddelbart ved kjøp. Betaling med

VISA/MasterCard belastes derfor umiddelbart. 

Kursene er laget for bruk på PC/Mac/, og kan også benyttes på nettbrett og mobil.

Maritim Kompetanse Norge AS tilstreber at nettkursene skal fungere best mulig på flest mulig

plattformer til enhver tid. Imidlertid oppdateres nettlesere og operativsystemer

hyppig, så noen småfeil kan oppstå i perioder før vi får utbedret feilene.

 

Mangel/reklamasjon

Kjøper oppfordres til å kontrollere at materiellpakken er i samsvar med bestillingen,

om den har blitt skadet eller om den ellers har mangler. Ved mangler på

innholdet/reklamasjoner på materiellpakken, må melding til selger gis snarest, og

senest innen to måneder etter at pakken er mottatt. Meldingen bør være skriftlig.

Generell reklamasjon på varen er to år fra kjøpsdato. Dersom varen er betalt med

kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter

(kredittkortselskapet).

Misbruk

Kjøper av nettkurset tildeles brukernavn og passord for personlig innlogging.

Passordet til nettkurset er strengt personlig og det er ikke tillatt å dele

bruker/passord med andre. Ved flere personer i samme husstand, må flere tilganger

bestilles. Misbruk kan medføre utestengelse fra kurset uten noen kompensasjon. Det er ulovlig å kopiere fra kurset.

Visning av animasjoner, videoer eller kurset generelt til andre uten godkjennelse vil medføre anmeldelse.

 

Tilgang, nettverksproblemer, oppmelding til eksamen

Kjøper gis tilgang til kurset i en gitt periode som velges ved kjøp. Tilgangen til

nettkurset løper fra kjøpsdato. 

Selger er ikke ansvarlig for forhold utenfor selgers kontroll, slik som nettverksproblemer og lignende.

 

Aksept av vilkår

Ved å krysse av i boksen "Jeg godtar vilkårene og avmeldingsreglene" i

påmeldingsskjemaet på vår nettside forutsettes det at disse vilkårene er lest og

akseptert av kjøperen. For å registrere en påmelding hos oss må man ha fylt 18 år.

Dersom kjøper er yngre enn 18 år må foresatte foreta påmeldingen.


Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger som oppgis ved påmelding lagres i firmaets databaser.

Personopplysninger gis ikke videre til tredjepart. Ved påmelding/registrering til

nettkurset godtar kjøper at selgers datasystem automatisk registrerer

skjermoppløsning, type nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen

lagres sikkert i lag med øvrige personopplysninger og vil brukes i statistikk og ved

problemløsning/teknisk support for kjøperen. Aktivitet i kurset lagres også

automatisk. (Tid pålogget, antall pålogginger, resultater på oppgaver og lignende).

Dette brukes til statistikk for å gjøre kurset stadig bedre.

Kjøper har rett til å be om innsyn i de opplysningene som er registrert om Kjøperen.

Kjøperen kan se sine personopplysninger under “Min side” når han/hun er innlogget i

nettkurset. Kjøperen kan også få tilgang til disse, samt få de slettet, ved å kontakte

Maritim Kompetanse Norge AS skriftlig pr e-post eller ordinær post. (Se kontaktinformasjon

nederst).

 

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom

partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold

til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen

tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

 

Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side,

kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene

holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag,

kreve avtalen hevet og erstatning fra selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette

ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i

forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve

oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper. Selgeren kan

også etter omstendighetene kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr

ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Bedriftskurs

Ved bedriftskurs/kurs for grupper, og gruppepåmeldinger til nettkurs er påmeldingen

bindende fra det tidspunkt deltakerliste er sendt Maritim Kompetanse Norge AS. Dette ansees

som en bindende kontrakt iht avtalt kjøpesum i tilbudet.

Bedriftens navn og logo kan benyttes av Maritim Kompetanse Norge AS i markedsføring/som

referanse.

 

Klasseromskurs

Påmeldingen til Maritim Kompetanse Norge AS er bindende fra det øyeblikket du melder deg

på. Kursene har begrenset antall plasser og vi tar forbehold om at det er ledig plass,

samt at kurset får tilstrekkelig antall deltakere til å startes opp. Vi tar også forbehold om

endringer i kursbeskrivelsen, kursplanen, kurslokale og oppstarts dato. Videre tar vi

forbehold for forhold som ikke er under vår kontroll (f. eks. værforhold, streik etc). Vi tar

også forbehold for gebyrendring på eksamensavgifter som fastsettes av andre enn Maritim Kompetanse Norge AS.

 

Endring av vilkår

Disse vilkårene er gyldig fra dato angitt øverst til høyre på denne siden. Vilkårene kan

endres uten varsel. Gyldige vilkår er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider.

 

Bruk av informasjonskapsler

Maritim Kompetanse Norge AS benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler

(cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på

datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette

medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i

lagring av informasjonskapsler.

 

Kontakt informasjon

Maritim Kompetanse Norge AS

Holssletta 2

6018 Ålesund

post@maritimkompetanse.net

www.maritimkompetansenorge.no