Ta prøven online hos båtførerregisteret.no


Oppmelding til båtførerprøven

Du melder deg opp til båtførerprøven ved å benytte kalenderen som ligger på båtførerregisteret.no. Her finner du ledige tidspunkt der du velger det som passer deg. Når du har meldt deg på, vil du motta en e-post med bekreftelse og nødvendig informasjon. Vi forbeholder oss retten til å flytte eller avlyse eksamen inntil 96 timer før eksamen. Den samme forpliktelsen gjelder for deg. Det vil si at du kun kan avlyse eller flytte eksamen inntil 96 timer før. Avlysning etter dette regnes som en testgjennomføring, men det opprinnelige forsøket blir ikke registrert som ikke-bestått.

Systemsjekk før eksamen

Tre dager før eksamen vil du motta en e-post fra Norsk Test (vot@norsktest.no) med teksten «Velkommen til VideoOvervåket Test» i emnefeltet. Systemsjekken må gjøres tidligst mulig slik at du er klar når prøven skal gjennomføres.

I denne e-posten vil kandidaten finne en lenke som vil starte en systemsjekk. Denne lenken må åpnes i Google Chrome. Du vil da bli ledet gjennom en sjekk av systemet, og det er viktig at denne systemsjekken gjennomføres på den datamaskinen eksamen skal avlegges på.

E-posten inneholder også generell informasjon om VideoOvervåket Test:

  • Eksamensregler
  • Ofte stilte spørsmål (FAQ)
  • En film som viser en gjennomføring av VideoOvervåket Test.

Utskrift av kart

Kandidaten er ansvarlig for å skrive ut kart som en del av forberedelsene til eksamen. De finner en link til kartsamlingen nederst på www.båtførerregisteret.no. Det beste er å skrive ut alle fire sidene på A3 skriver i farger. Alternativt kan skrive ut på to A4 sider og tape sammen kartene til A3 format. Dette er viktig for at beregningene som skal gjøres under prøven har riktig målestokk. Du er ansvarlig for å ha kartene tilgjengelig i riktig format når eksamen starter.

Eksamensdagen

Når systemsjekken er gjennomført vil du få tilsendt en e-post fra Norsk Test as (vot@norsktest.no), med teksten «Start eksamen» i emnefeltet slik at prøven kan startes til avtalt tid. Du får ikke startet prøven tidligere.

E-posten inneholder en lenke som vil lede deg til valg av prøve. Det er viktig at denne lenken også åpnes i Google Chrome.

Valg av prøve

Du vil så få opp et vindu hvor du først vil bli bedt om å gi samtykke til VideoOvervåket Test. Båtførerprøven startes ved å trykke «Start».

Oppstart av VideoOvervåket Test

Det neste som vil skje, er at du vil bli ledet gjennom trinnene som må gjennomføres før selve eksamen kan starte. Dette er en stegvis prosess du skal følge på egenhånd. Her må du ha godkjent legitimasjon tilgjengelig.

Du vil bli gjort oppmerksom på det når overvåkning via skjermdeling, webkamera og mobil starter. Fra dette tidspunktet vil testleder hos Norsk Test kunne bistå ved hjelp av en chat direkte med deg. Testleder kan bistå med teknisk støtte helt fram til overvåkingen avsluttes, etter prøven er levert. Trenger du hjelp før overvåkningen starter må Norsk Test kontaktes direkte på telefon 7897 3500.

Gjennomføring av prøven

Når trinnene over er gjennomført vil du komme inn i eksamensrommet og kan trykke på en lenke som starter prøven. Du er da inne i båtførerprøven, og prøven startes. Etter prøven vil du få opp en bekreftelse på at resultat er registrert. Norsk Test vil så ta en gjennomgang før endelig godkjenning av resultatet vil bli gitt. Det er en mulighet for at prøveresultatet blir underkjent selv om du fikk nok poeng på selve prøven.

Når du er klar til å forlate eksamensrommet velger du «Avslutt testovervåkingen» og da avsluttes opptak via kameraene og skjermdelingen.

Eksamen følger ellers alle andre retningslinjer for båtførerprøven med hensyn til hjelpemidler, tidsbegrensninger og klagerettigheter. Dette er beskrevet i https://båtførerregisteret.no/candidate-information/

Huskeliste til prøven

Prøven tar en time, gjør unna toalettbesøk, varsle de som er i nærheten om at du ikke kan forstyrres og lukk døra til rommet. Hvis noen blir observert i rommet eller vi hører støy, kan prøven underkjennes.

Legitimasjon (Norsk Test vil ta bilde av legitimasjon før prøven startes)

Skriv ut kartene i god tid før prøven

Finn frem tillatte hjelpemidler:

  • Kalkulator (hvor minnet er slettet før prøve avlegges)
  • Linjal, parallellforskyver, stikkpasser eller vanlig passer
  • Blyant eller penn
  • Kladdeark

Det er ikke tillatt å bruke andre hjelpemidler enn de som er nevnt over. Brukes det hjelpemidler under avleggelse av prøven som ikke er tillatt anses dette som forsøk på juks og resultatet kan annulleres. Mobiltelefoner skal kun brukes som webkamera i flymodus, og ikke brukes som kalkulator.

Da skal du være klar for båtførerprøven. Lykke til!Denne siden er sin helhet gjengitt på vegne Båtførerregisteret.no / Norsk Test AS.